Alstublieft; voor een krachtige, actieve gemeenschap!

Overal in onze energieke samenleving zijn vrijwilligers, bewoners en hun organisaties actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. Mensen pakken graag hun rol op het gebied van het democratisch proces, groen, publieke voorzieningen (als zwembaden en bibliotheken), duurzame energie, zorg, jeugd, sport, cultuur, integratie en nog veel meer onderwerpen. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen daar om vraagt. Dit gaat alleen niet vanzelf. Daarvoor is ruimte en vrijheid nodig en de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Een goede gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. Alleen dan heeft de hele gemeenschap daar volop baat bij.

Welke randvoorwaarden dat zijn? En waarom het voor gemeenten van belang is dat ze er komen? U leest het op deze website.

Met onze leden hebben we een lobbyfolder gemaakt. Hier kunt u de folder downloaden: www.nov.nl/documenten/00000763.pdf

Deze website is voor politici en ambtenaren die zich met onderstaande onderwerpen bezighouden:

Openbare Orde en Veiligheid, Ombudszaken, Juridische Zaken en Bestuursinformatie, Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Krachtwijken, Werk en Inkomen, Jeugd, Sport, Verkeer, Cultuur, Monumenten en Archeologie, Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Financiën, Openbare Ruimte, Groen en Water, Stadspromotie, Onderwijs, Bibliotheek, Volksgezondheid, Welzijn/Wmo, Diversiteit, etc.