Gemeentelijke doelstellingen en vrijwilligerswerk

Overal in onze samenleving zijn vrijwilligers en hun organisaties actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. Vrijwilligers, mensen die zich graag met hart en ziel inzetten voor een ander, zijn van alle tijden. Maar die tijden veranderen. Steeds vaker nemen vrijwilligers(organisaties) publieke taken over en bedenken ze nieuwe vormen van dienstverlening voor hun gemeenschap. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen daar om vraagt. Dit gaat echter niet vanzelf. Daarvoor is onder meer ruimte en vrijheid nodig, mogelijk gemaakt door de gemeente. Extra vrijwilligersinzet kan, mits de gemeente daarvoor de juiste faciliteiten schept.

Een goede gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. Alleen op die manier heeft de hele gemeenschap daarbij baat. Welke randvoorwaarden dat zijn? En waarom het voor gemeenten van belang is dat ze er komen? U leest het op deze website.

Deze website is voor politici en ambtenaren die zich met onderstaande onderwerpen bezighouden:

Openbare Orde en Veiligheid, Ombudszaken, Juridische Zaken en Bestuursinformatie, Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Krachtwijken, Werk en Inkomen, Jeugd, Sport, Verkeer, Cultuur, Monumenten en Archeologie, Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Financiën, Openbare Ruimte, Groen en Water, Stadspromotie, Onderwijs, Bibliotheek, Volksgezondheid, Welzijn/Wmo, Diversiteit, etc.

U kunt hier een samenvattende folder downloaden: www.nov.nl/documenten/00000290.pdf